Objavljen Javni poziv za učešće u sredstvima u 2023. godini

grb-republike-institut-tamis-vest-feature-web

Objavljen Javni poziv za učešće u sredstvima u 2023. godini

25. januar 2023.

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2023. godini sufinansira brojne programske aktivnosti

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2023. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

 1. stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendista Ministarstva u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija;
 2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u Republici Srbiji i u inostranstvu;
 3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
 4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
 5. stipendiranje mladih istraživača- učenika završnih razreda (III i IV) srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja (svetskim, evropskim ili balkanskim);
 6. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
 7. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
 8. sufinansiranje završne izrade i odbrane doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva;
 9. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
 10. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
 11. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
 12. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
 13. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama;
 14. sufinansiranje aktivnosti dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom.

Obrasce odgovarajućih zahteva, kriterijume na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, rokove za prijavu, ali i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva možete pronaći nalaze se na veb-sajtu Ministarstva i to na ovom linku.