Istraživači Istraživačko-razvojnog instituta Tamiš učestvovali na naučnom skupu “Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja”

Istraživači Istraživačko-razvojnog instituta Tamiš

Istraživačko-razvojni institut Tamiš je učestvovao na Nacionalnom naučnom skupu sa međunarodnim učešćem “Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja”, održanom 2. novembra na Institutu za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci.

Ovo je bila odlična prilika da institut deli svoja istraživanja i doprinese razmeni znanja, iskustava i ideja u oblasti biotehnologije i unapređenja u gajenju i oplemenjivanju biljaka.

Tim Istraživačko-razvojnog instituta Tamiš u sastavu dr Jelene Damnjanović, višeg naučnog saradnika, dr Violete Mickovski Stefanović, naučnog saradnika, dr Mirele Matković Stojšin, naučnog saradnika i M. Sc. Jovana Lazarevića, istraživača saradnika, je uspešno predstavio istraživanja i uspostavio kontakte sa eminentnim naučnicima, istraživačima i stručnjacima u oblasti biotehnologije, što je važan korak ka napretku nauke i inovacija u ovoj oblasti istraživanja.

Istraživači Istraživačko-razvojnog instituta Tamiš