Koštičavo voće

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita koštičavog voća
Na teritoriji RC Pančevo zasadi šljive, višnje i trešnje se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH).

Preporuka proizvođačima koštičavog voća je da pre padavina, koje su za region Pančeva najavljene od vikenda , sprovedu preventivni tretman bakarnim preparatima. Ovaj preventivni tretman treba primeniti u cilju smanjenja infektivnog potencijala velikog broja patogena kao što su: monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogač šljive (Taphrina pruni), pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) kao I različita bakterijska oboljenja.
Takođe je preporuka da se u cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata ovom preventivnom tretmanu bakarnim preparatima dodaju i preparati na bazi mineralnog ulja.
Tretman koštičavog voća treba sprovesti po mirnom vremenu I na temperaturama iznad 5°C nekom od sledećih kombinacija preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u količini 0,75% ili
  • Cuproxat (bakar-sulfat) u količini 0,2-0,35% ili
  • Cuproxat (bakar-sulfat) u količini 0,2-0,35%
    +
  • Galmin u količini 3-4% ili
  • Nitropol u količini 1,3 %.