Jabuka 14.07.2023

institut-tamis-nova-vest-featured-web

Zaštita jabuke
Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se nalaze u fazi od plodovi su dostigli oko 60% krajnje veličine do faze plodovi su oko 70% krajnje veličine (BBCH 76-77).

slika-jabuka-14-7-2023-web

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) kao i grinje običnog paučinara (Tetranychus urticae).

U toku je početak polaganja jaja druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella) pa se proizvođačima u cilju zaštite plodova preporučuje primena insekticida:
∙ Harpun, Lascar, Prince (a.m.piriproksifen) u koncentraciji 0,075% -0,1% ili
∙ Nexiram 10 EC (a.m. piriproksifen) u koncentraciji 0,1% ili
∙ Alkazar (a.m. piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,125 l/ha.
Takođe,proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade i ukoliko registruju prisustvo grinja primene neki od akaricida: Abastate, Amon 020 EW, Akaristop, Armada (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075%.

U zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i sprovođenje fungicidnog tretmana preparatom: Impact 125 SC, Imperium (a.m. flutriafol) u količini 0,015-0,02%.