Zbrinjavanje otpada od pesticida

Od 2015.na oglednom polju je postavljen –Heliosec, praktično rešelje za fizičko prečišćavanje otpadnih voda. Sistem za punjenje, pranje i zbrinjavanje tečnosti od pranja uređaja za primenu pesticida.

Plato za ispiranje prskalice i Heliosec u kom se sakuplja otpadna voda

  • Heliosec se sastoji se od konstrukcije, gvozdenog rama, rezervoara od polietilena i obloge unutar rezervoara
  • Pokriven je plastikom jer mora biti zaštićen od kiše i od pristupa životnja
  • Omogućeno je strujanje vazduha koje pospešuje isparavanje vode
  • U sredini rezervoara je skala koja prati količinu otpadne tečnosti u rezvoaru

Kada sva voda ispari ostaje suvi ostatak, obloga se skupi, smešta u vreću i predaje operateru koji odnosi opasan otpad

Jednostavan, brz, efikasan način koji sprečava zagađenje dvorišta, bašta, okućnica, poljoprivrednih površina na kojima se uobičajeno vrši ispiranje prskalica od ostatka rastvora pesticida.
Nije dovoljno samo poznavati zakone i formalno predstavljati da se void rašuna o životnoj sredini. PSS Institut Tamiš na oglednom polju poseduje korisna rešenja kojima se značajno umanjuje negativan uticaj korišćenja pesticide.
Ono što smo mi identifikovali kao problema na našem gazdintvu, predstavlja problem i kod svih korisnika pesticida. Naše ogledno polje služi poljoprivrednim proizvođačima u okruženju, a I šire, da koriste neke od predloženih rešenja da bi uspostavili concept društveno odgovornog poslovanja na svom gazdintvu